“SŁONIKI”- “ENGLISH CORNER”- STYCZEŃ

W styczniu na zajęciach języka angielskiego dzieci wskazywały i nazywały na obrazkach wybrane części garderoby i słownictwo związane z bajkowymi strojami. Rozpoznawały kluczowe słowa i obrazowały je gestami i ruchem na podstawie piosenki pt. „Who Are You”. Rozwijały sprawność rozumienia treści historyjki z kontekstu, podejmowały próby odgrywania treści historyjki oraz powtarzania kluczowego słownictwa wysłuchanego na podstawie nagrania. Ćwiczyły sprawność mówienia podczas zabaw rozwijających koncentrację uwagi. Klasyfikowały przedmioty według podanego kryterium, przyporządkowywały elementy stroju do postaci, do której należą.

Zapraszam do galerii Ewa Raszkowska

Przejdź do treści