A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: «Pozwólcie dzieciom przychodzić
do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże.

Mk 10,14

Celem zajęć jest zapoznanie dzieci z podstawowymi elementami religii katolickiej
i przybliżenie im Osoby Pana Boga jako stwórcy świata i życia tak, aby stał się On dla nich Przyjacielem.

W naszym Przedszkolu realizowany jest program nauczania  religii rzymskokatolickiej pt.: Kochamy dobrego Boga. Adresatami programu są dzieci 5-letnie. Program ten uwzględnia rozwój psychofizyczny dzieci, stara się być w zgodzie
z przeżywanymi przez nie emocjami i relacjami w rodzinie i w grupie rówieśniczej. Ukazuje dzieciom otaczający świat i pozwala otworzyć się na Boga i jego miłość. Zajęcia z religii odbywają się tylko dla dzieci, których Rodzice wyrażą na piśmie wolę uczestnictwa dziecka w zajęciach.

obraz2

Katecheza przedszkolna pomaga rozwinąć wiarę dzieci i buduje fundament dla ich przyszłej religijności poprzez wspólną rozmowę z Bogiem, wspólny śpiew, a także tworzenie dobrych nawyków w kontaktach z innymi ludźmi. Jest formą pomocy rodzicom w religijnym wychowaniu dzieci. Proces wychowania religijnego dzieci w wieku przedszkolnym bazuje głównie na osobowości i dojrzałości religijnej rodziców, opiekunów, dziadków, rodziców chrzestnych i osób najbliższych dziecku w wieku przedszkolnym.

Zajęcia religii w przedszkolu prowadzone są w formie zabawy. Podczas zajęć stosuję  różne metody pracy z małym dzieckiem tj.: piosenka, zabawa, taniec, gra dydaktyczna, puzzle, inscenizacje, opowiadanie, uzupełnianie ilustracji rysunkami, naklejkami lub prostymi elementami do wycięcia, a także rysunek spontaniczny. Zabawy i twórczość dzieci, prowokujące aktywne słuchanie tworzą atmosferę sprzyjającą budzeniu się zażyłości dzieci
z Jezusem, któremu zależy na dziecku.

Na religii promowana jest również postawa przedszkolaka, jako człowieka prawego, życzliwego i otwartego na ludzi. Wychowanie chrześcijańskie to wychowanie do miłości
i budowanie życia swojego i dziecka na wartościach, które Jezus pokazuje w Ewangelii.

anioly

Uczęszczając na zajęcia religii, dziecko uczy się:

– czynić dobro,

– myśleć dobrze o wszystkich,

– zapominać urazy,

– przekazywania dobrych wiadomości,

– wyrozumiałości,

– unikania narzekania.

W trakcie katechezy dostrzegam, jak dzieci nawiązują i zacieśniają relacje z Bogiem.Chcę, aby katecheza stała się dla dzieci radośnie wyczekiwanym  spotkaniem i rozbudzała w nich chęć jeszcze większego poznania Boga.

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu.

Czas trwania zajęć 30 minut.

 

Anna Wróblewska-Zimicka

Materiały do pobrania

  • Święta roku Liturgicznego
  • Do kolorowania i czytania