Patrycja Ornowska

  • logopeda
  • nauczyciel wychowania przedszkolnego

Beata Trybus

  • logopeda
  • nauczyciel wychowania przedszkolnego

Martyna Woźniak

  • logopeda
  • nauczyciel wychowania przedszkolnego

Aleksandra Dmochewicz

  • logopeda
  • nauczyciel wychowania przedszkolnego