NASZE PRZEDSZKOLE

Przedszkole Miejskie w Lubawie powstało w roku 1977r.

Organem prowadzącym jest Urząd Miasta w Lubawie.

Nadzór pedagogiczny sprawuje Warmińsko-Mazurskie Kuratorium Oświaty Delegatura w Elblągu.

Przedszkole zlokalizowane jest przy ul. Rzepnikowskiego 9. Jednopiętrowy budynek przedszkola otacza duży ogród, wyposażony w sprzęt rekreacyjny dla dzieci.  Teren wokół przedszkola jest spokojny i bezpieczny. W budynkach przedszkola znajduje się 10  przestronnych sal dydaktycznych, wyposażonych w zabawki i pomoce dydaktyczne.

Praca wychowawczo-dydaktyczna planowana i realizowana jest zgodnie z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego.
Do przedszkola w roku szkolnym 2023/2024 uczęszczają dzieci w wieku 3 do 6 lat.

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: od 6.00 – 16.30.

Kadra przedszkola: dyrektor, wicedyrektor, nauczycielki oraz specjaliści: logopedzi, oligofrenopedagodzy, terapeuci pedagogiczni, psycholog,  katecheta, nauczyciel rytmiki, języka angielskiego, języka niemieckiego, gimnastyki korekcyjnej i pracownicy obsługi i administracji.