NASZE PRZEDSZKOLE

Przedszkole Miejskie w Lubawie powstało w roku 1977r.

Organem prowadzącym jest Urząd Miasta w Lubawie.

Nadzór pedagogiczny sprawuje Warmińsko-Mazurskie Kuratorium Oświaty Delegatura w Elblągu.

Dyrektorem przedszkola od dnia 01.09.2015r. jest mgr Magdalena Pankowska.

Przedszkole zlokalizowane jest przy ul. Rzepnikowskiego 9. Jednopiętrowy budynek przedszkola otacza duży ogród, wyposażony w sprzęt rekreacyjny dla dzieci.  Teren wokół przedszkola jest spokojny i bezpieczny. W budynku przedszkola znajduje się 9 przestronnych sal dydaktycznych, wyposażonych w zabawki i pomoce dydaktyczne.

Praca wychowawczo-dydaktyczna planowana i realizowana jest zgodnie z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego.
Do przedszkola w roku szkolnym 2015/2016 uczęszcza 234 dzieci w wieku 2,5 do 5 lat – 8 grup przedszkolnych i 2 grupy tzw. „zerówki”.

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: od 6.30 – 16.00. Grupy tzw. „zerówki” uczestniczą w zajęciach od 7.30 -12.30 oraz od 13.00 -18.00, zamiennie wg planu.

Przedszkole zatrudnia 37 osób: dyrektor, 18 nauczycielek, w tym specjaliści: 2 logopedów,

2 oligofrenopedagogów, surdopedagog, 3 terapeutów pedagogicznych, psycholog,  katecheta, nauczyciel rytmiki, języka angielskiego, gimnastyki korekcyjnej i 18 pracowników obsługi i administracji.