HISTORIA OPIEKI NAD DZIEĆMI W LUBAWIE

Tradycje opieki nad osieroconymi dziećmi w Lubawie sięgają 1313 r. Świadczą o tym wzmianki w starych kronikach, które mówią o istnieniu Sierocińca Świętego  Jerzego.

Opieka nad dziećmi przedszkolnymi w formie ochronki w Lubawie datuje się od 1864 r. Siostry zakonne zajmują się zarządzaniem ekonomicznym ochronki do 1916 r., stroną wychowawczą kierowały osoby  świeckie.

 • 1938 –  ochronka  przyjmuje  nową  nazwę  –  Przedszkole  pod  wezwaniem  św. Jerzego.
 • 1935 przebudowa pomieszczeń ochronki. Pracą z dziećmi zajmuje się sr. Gertruda Klawon i pomoc świecka. W ochronce jest 120 dzieci. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są zgodnie z zarządzeniem Ministra Oświaty. Wizytacji dokonuje Inspektorat Szkoły w Nowym Mieście
 • 1931 (grudzień) – ochronka wyposażona została w nowe meble: krzesełka, foteliki dla 100 przedszkolaków. Dzieci z lepiej sytuowanych rodzin wnoszą dobrowolną opłatę na ochronkę, w wysokości 1 zł. Dzieci z rodzin biednych uczęszczają bezpłatnie-korzystają z fundacji
 • 1924 kierowniczką i wychowawczynią w ochronce zostaje sr. Anna Józefa Ochronka czynna jest od 7.00 do 14.00. Liczba dzieci w ochronce wynosi 137.
 • 1916 Starostwo w Nowym mieście Lubawskim udziela koncesji Siostrom Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo na całkowite prowadzenie ochronki dla dzieci wyznania
 • 1939 –  w  czasie  wojny,  Niemcy  zamykają  przedszkole,  zamieniając jego pomieszczenia na biura dla wojskowych.
 • 1939 1945 dzieci z lubawskiego obozu wspierane były przez sr. Antoninę Szneider, którym potajemnie udzielała pomocy: dostarczała zupę, chleb, lekarstwa, przytulała, dodawała otuchy i
 • 1945 (kwiecień) – przedszkole zostaje uruchomione na nowo – znajduje się w nim 120 dzieci.
 • 1946 Marta Tryjankowska, uzupełnia braki w umeblowaniu  przedszkola (nowe meble i zabawki).
 • 1948 – kierowniczką przedszkola zostaje sr. Stefania Stężycka. W przedszkolu powstają dwa oddziały, dobudowana została umywalnia, skanalizowano ubikacje. W  przedszkolu  powstają  kąciki zainteresowań: przyrodniczy, biblioteczny, kącik lalek, majsterkowania. Z fundacji dożywiania i dotacji, dzieci otrzymują obiad.
 • 1951/1952 – w ochronce istnieją trzy oddziały. Liczba dzieci wynosi 135. Wydłużono czas pracy przedszkola do 8 h dziennie.
 • 1953 – wydział oświaty zmniejsza liczbę miejsc w przedszkolu ze 137 do 90. Przedszkole zdobywa I miejsce we współzawodnictwie placówek karitasowych, na szczeblu wojewódzkim.
 • 1954 – placówka zmienia nazwę z Przedszkola św. Jerzego na Przedszkole Karitas. Nadzór nad przedszkolem przechodzi z Olsztyna do   Gdańska.
 • 1955  (styczeń)  –  wychowawczyni  sr.  Gertruda  Klawon,  zwana  świętą  Józefą obchodzi 25-letni jubileusz powołania zakonnego.
 • 1956 (lipiec) – w przedszkolu dokonano generalnego remontu pomieszczeń.
 • 1960 – po inspekcji Wydziału Oświaty, Wydziały Finansowego i Wydziały Urzędu Wojewódzkiego ds. wyznań i oceny placówek Sr. Stefania Stężycka czyni starania o udostępnianie pomieszczeń zlikwidowanego domu dziecka na cele przedszkola.
 • 1961 (styczeń) – Prymas Polski (Kard. Stefan Wyszyński) wystosował do dzieci z przedszkola w Lubawie, podziękowanie za zorganizowanie pomocy materialnej dla powodzian. W przedszkolu zauważa się wzmożone kontrole, których celem było odebranie siostrom prawa prowadzenia placówki.
 • 1962 – sr. Stefania Stężycka zostaje wezwana do warszawy i poinformowana o likwidacji przedszkola, prowadzonego przez siostry ze Zgromadzenia św. Wincentego a Paulo.
 • 1962 – 1965 – w szkole podstawowej przy ul. 22 – go lipca prowadzone są oddziały dla dzieci w wieku przedszkolnym.
 • 15.10.1965 – powstanie Państwowego Przedszkola przy ul. 22-go Lipca, dr zostaje p. Irena Gul – przygotowanie placówki do pracy wychowawczo – dydaktycznej.
 • 1966 (styczeń) – po raz pierwszy przedszkolne progi przekraczają dzieci.
 • 01.02.1969 – konferencja pedagogiczna w przedszkolu z udziałem wizytatora Otylii Grot oraz kierowniczki wojewódzkiego Ośrodka metodycznego pani Kujawskiej oraz inspektora oświaty pana Bolesława Rykaczewskiego.
 • 1969 (luty) – prezentacja prac plastycznych dzieci przedszkolnych na wystawie  powiatowej  w  Nowym  Mieście   Lubawskim   oraz   wystawy wojewódzkiej w  Olsztynie.
 • 1969 (marzec) – kontrola organizacji placówki przez Komisję Oświaty i Kultury Powiatowej Rady Narodowej w Nowym Mieście Lubawskim.
 • 1971 (wrzesień) – w przedszkolu zorganizowano zbiórkę pieniędzy na odbudowę Zamku Królewskiego w Warszawie. Zebrano 63 zł.
 • 1973 (maj) – udział dzieci w imprezie „Przedszkole tańczy i śpiewa” w Nowo Miejskim Domu Kultury. Dzieci tańczyły w strojach łowickich.
 •  1974 (czerwiec) – zajęcie I miejsca w konkursie „Przedszkole tańczy i śpiewa” w powiatowych eliminacjach w Nowym Mieście Lubawskim.
 • 1977 (8 luty) – w Lubawie powstało Państwowe Przedszkole nr 2 przy ul. Rzepnikowskiego. Dyrektorem zostaje Pani Michalina Zalewska, dotychczasowa nauczycielka w Państwowym Przedszkolu nr 1.
 • 1977 (maj) – „Partyjni Dzieciom” – w tym dniu pracownicy POP, LZKT, Zakładu Mleczarskiego, ZGKiM, POW, LO, Szkoła Podstawowa, Bank Spółdzielczy, w czynie partyjnym zagospodarowali teren ogrodu przedszkolnego w nowym przedszkolu.
 • 1977 (czerwiec) – na emeryturę odchodzi pan Dias Kazimierz – woźny z P.P. nr 1
 • 1978 – P.P. nr 1 wykonało dekorację na Dożynki Centralne w Olsztynie.
 •  1978 (październik) – zbiórka pieniędzy na Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w PRL – Zarząd Główny. Przekazano 20 zł.
 • 1978/79 – z okazji XXXV rocznicy PRL uczniowie I kl. L.O. przepracowali 100 godzin w czynie społecznym przy porządkowaniu terenu przedszkolnego (grabienie, odśnieżanie).
 • 1979 – Międzynarodowy Rok Dziecka – w przedszkolach organizowano wiele atrakcji dla dzieci.
 • 1979 (październik) – nagrodę Ministra II stopnia odebrała pani Michalina
  Zalewska.
 • 1981 – na rentę przechodzą: pani Teresa Napolska i Stefania Szordykowska pracownicy obsługi P.P. nr 1.
 • 1982 (listopad) – w Dzienniku Urzędowym zamieszczono pierwszy Statut Placówek Wychowania Przedszkolnego. Dokument stał się obowiązujący w placówkach przedszkolnych.
 • 1983 (październik) – na rentę odchodzi p. Urszula Galińska, pracownik obsługi P.P. nr 1.
 • 1984 (październik) – na emeryturę odchodzi p. Jadwiga Rykaczewska, pracownik obsługi PP nr.1.
 • 1985 (styczeń) – P.P. nr 1 w Lubawie, przekazało kwotę 460 zł. na budowę
 • Centrum Zdrowia Matki Polki. PP nr 2 przekazało kwotę 2.100 zł.
 • 1985 (czerwiec) – dzieci z P.P. nr 2 przygotowały akademie z okazji 15 rocznicy istnienia ELPAN-u – zakładu opiekuńczego placówki.
 • 1985 (październik) – dyrektor P.P. nr 1 Irena Gul, nagrodzona została medalem 40-lecia PRL. Srebrny Krzyż Zasługi otrzymała p. Agnieszka Siemiątkowska   pracownik  Obsługi.
 • 1985-1989 – Koło TPD działające przy P.P. nr 2 organizowało akcję charytatywną  (Gwiazdkowy Uśmiech).
 • 1986 (marzec) dzieci z P.P. nr 1 przygotowały akademię z okazji Dnia Kobiet w zakładzie stolarskim „Jedność” – zakładzie opiekuńczym placówki.
 • 1986  (sierpień)  –  na  emeryturę  odchodzi  nauczycielka  z  P.P.  nr  1  – p. Stanisława  Guzowska.
 • 1986 (październik)  – złotym  krzyżem  zasługi odznaczona  została p. Michalina Zalewska – dyrektor P.P. nr 2.
 • 1987 (czerwiec) na emeryturę odchodzi p. Irena Gul – dyrektor P.P. nr 1.
 • 1987 (wrzesień) – dyrektorem P.P. nr 1 zostaje p. Halina Purzycka.
 • 1988 (marzec) P.P. nr 2 pozyskało dotację od ELPAN-u w wysokości 50.000  zł.
 • 1988 (sierpień) – na emeryturę przechodzi p. Marianna Grau – szefowa kuchni w P.P. nr 2.
 • 1988 (wrzesień) – na emeryturę przechodzi p. Teresa Rumińska, nauczycielka z P.P. nr 1.
 • 1988 (październik) – nauczycielki p. Stanisława Grochowalska i p. Halina Purzycka, odznaczone zostały Złotym Krzyżem  Zasługi.
 • 1990 (luty) – P.P. przekazało kwotę 18.800 zł. na zakup aparatu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego w Olsztynie.
 • 1990 (wrzesień) – w zastępstwie p. M. Zalewskiej funkcję dyrektora w P.P. nr 2 pełni nauczycielka p. Dorota  Żmudzińska
 • 1991 (kwiecień) – Rada Miasta i Gminy w Lubawie, podejmuje decyzję o likwidacji P.P. nr 1.
 • 1991 (maj) decyzją Rady Miasta i Gminy w Lubawie powołane zostało Przedszkole Miejskie jako połączenie  dwóch  lubawskich  przedszkoli. Dyrektorem Przedszkola Miejskiego w Lubawie została p. Halina Purzycka, zastępcą – dotychczasowy dyrektor P.P. nr 2 – p. M. Zalewska.
 • 1991 (czerwiec) na emeryturę przechodzi p. Helena Markuszewska – intendentka  z przedszkola przy ul. Kupnera.
 • 1991 (wrzesień) – w Lubawie istnieje jedno przedszkole.
 • 1991  (grudzień)  –  na  emeryturę  odchodzą:  p.  Wanda  Krauze,  p. Irmina Chachulska – pracownicy obsługi.
 • 1993 (luty) – z inicjatywy pracowników Przedszkola Miejskiego zorganizowano w „Karczmie nad Sandelą” I bal dobroczynny. Dochód z imprezy wyniósł 12.000.000zł.
 • 1993 (czerwiec) – Przedszkole Miejskie w Lubawie organizuje „Dni otwartych drzwi” dla dzieci z miasta.
 • 1993 (listopad/grudzień) – przerwa w działalności placówki z powodu wymiany instalacji C.O. W budynku dawnego przedszkola przy ul. Kupnera zorganizowano jedną grupę dyżurującą.
 • 1994 (styczeń) – na emeryturę odchodzi p. Halina Milewska – pracownik kuchni.
 • 1994 (styczeń) – II bal dobroczynny w „Karczmie nas Sandelą”. Dochód z imprezy wyniósł 14.000.100  zł.
 • 1995  (styczeń)  –  Przedszkole  Miejskie  organizuje  III  Bal  Dobroczynny. Dochód z imprezy wyniósł 4.000 zł.
 • 1995 (czerwiec) – Przedszkole Miejskie w Lubawie uczestniczy w imprezie „Dzieci dzieciom”.
 • 1995 (wrzesień) – Przedszkole Miejskie w Lubawie przyjęło rekordową liczbę dzieci – 251, w tym 157 dzieci 6-cio letnich.
 • 1995  (październik)  – na emeryturę przechodzi p. Michalina Zalewska – dyrektor byłego P.P. nr 2.
 • 1996 (wrzesień) – rok szkolny placówce rozpoczyna 234 dzieci.
 • 1996 (październik) – na emeryturę przechodzi nauczycielka p. Stanisława Grochowalska.
 • 1998 (styczeń) – Przedszkole Miejskie w Lubawie nawiązało współpracę z zespołem „Wrzosy”, działającym przy związku Emerytów i Rencistów w Lubawie.
 • 1998 (wrzesień) – progi Przedszkola Miejskiego przekracza 243 dzieci.
 • 2000 (luty) – dzieci pięcioletnie z Przedszkola Miejskiego w Lubawie uroczyście świętowały V rocznicę Głosu Lubawskiego – konkursy, upominki, zdjęcia.
 • 2001 (wrzesień) – rok szkolny w Przedszkolu Miejskim w Lubawie rozpoczyna 205 dzieci.
 • 2001 (styczeń) – decyzją Rady Miasta Lubawa miesięczna opłata za przedszkole wynosi 160 zł.
 • 2002 (wrzesień) – Przedszkole Miejskie w Lubawie powitało 202 dzieci.
 • 2002 (listopad) – Przedszkole Miejskie w Lubawie odwiedził nowo mianowany burmistrz Edmund Standara. Podczas spotkania z kadrą pedagogiczną omawiano problemy przedszkola.
 • 2003 (czerwiec) – na emeryturę odchodzi dyrektor Przedszkola Miejskiego p. Halina Purzycka.
 • 2003 (wrzesień) – dyrektorem Przedszkola Miejskiego zostaje p. Anna Ornowska.
 • 2003  (listopad)  –  w  przedszkolu  obchodzone  było  po  raz  pierwszy  Święto Misia.
 • 2004 (czerwiec) – przedszkole zdobywa II miejskie w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „Eko-zespoły”.
 • 2004 (czerwiec) przedszkole organizuje I Festyn Rodzinny.
 • 2004 (wrzesień) – uroczyste otwarcie placu zabaw – głównym sponsorem był Swedwood Poland.
 • 2005 (czerwiec) – przedszkole organizuje II Festyn Rodzinny.
 • 2005 (czerwiec) na emeryturę odchodzi p. Helena Maliszewska – pracownik obsługi.
 • 2005   (wrzesień)   –   w Przedszkolu Miejskim powstała nowa sala zajęć „Motylki”. Dodatkową  powierzchnię wygospodarowano  z  pomieszczenie szatni. Wprowadzono bezpłatne zajęcia logopedyczne dla dzieci 6-cio  letnich.
 • 2006 (czerwiec) – III Festyn Rodzinny w ramach Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny.
 • 2008 (wrzesień) – rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Lubawie. Powstały trzy nowe sale zajęć, nowe pomieszczenia sanitarne. W starej części przedszkola przeprowadzono remont – wymieniono meble. W sali „Misie” wykonano kapitalny remont. Zmieniło się otoczenie budynku – wymieniono ogrodzenie, nawierzchnie jezdne i chodniki, w ogrodzie posadzono nowe drzewka. Budynek został ocieplony i otynkowany.
 • 2008 (listopad) uroczyste otwarcie nowej części przedszkola. Gośćmi placówki byli: Zbigniew Babalski – poseł, wicestarosta iławski – Zygmunt Kasprowicz, przedstawiciele kuratorium oświaty, Burmistrz –  Edmund Standara, wykonawca inwestycji – Zdzisław Wierzbowski oraz wielu innych gości.
 • 2009 (październik) – przedszkole uczestniczyło w obchodach Dni Papieskich przygotowanych przez uczniów pod kierunkiem katechetki Anny Piechockiej.
 • 2010 (czerwiec) – przedszkole zostało nagrodzone za udział w konkursie Ekozespoły. Koordynatorem programu na terenie placówki była p. Sabina Olender.
 • 2010 (grudzień) – przedszkole włączyło się do akcji Pomoc Powodzianom z Sokolnik. Organizatorem akcji był Zespół Szkół w Lubawie, koordynatorem na naszym terenie była p. Magdalena Pankowska.
 • 2011 (wrzesień) – przedszkole zdobyło Certyfikat „Zielonej Flagi” – najwyższe międzynarodowe wyróżnienie w dziedzinie  ekologii.
 • 2011 (listopad) – przedszkole kontynuuje współpracę (warsztaty ekologiczne) z firmą Swedwood Poland.
 • 2012 (marzec) przedszkole organizuje Happening pod hasłem „Paląc śmieci trujesz dzieci”.
 • 2014 (październik) – przedszkole wzbogaciło się o nowy sprzęt ogrodowy.
 • 2014 (grudzień) – przedszkole uczestniczyło w akcji „Zbieramy zużyte baterie” i otrzymało nagrodę: laptopa, gry i  układanki.
 • 2014 (grudzień)  –  przedszkole uczestniczyło w akcji charytatywnej „Szlachetna paczka” – koordynatorem w placówce była p. Dorota Żmudzińska.
 • 2014 (grudzień)       –    przedszkole uczestniczyło w akcji charytatywnej „Pomóżmy spełniać ich marzenia – zostań przyjacielem dzieci z domu dziecka im Sybiraków w Szymonowie” – koordynatorem w placówce była p. Grażyna Boczek.
 • 2015 (czerwiec) na emeryturę odchodzi dyrektor Przedszkola Miejskiego  w Lubawie p. Anna Ornowska.
 • 2015  (wrzesień)  –  dyrektorem  Przedszkola  Miejskiego  w  Lubawie   zostaje Magdalena Pankowska. Edukację przedszkolną rozpoczyna 234 dzieci.

Literatura:
Korecki A. : Lubawa 19 lat wolności. Toruń 2000 r.
Śliwiński J.: Lubawa. Z dziejów miasta i okolic. Olsztyn 1082 r.

Artykuły z czasopism:
Głos lubawski, Brązowy zeszyt. Ożywić idee siostry Antoniny.
Nasz  tygodnik, Fundacja  Kuppnera.  Ochronka  –   jej  rozkwit  i  trudności. Lata powojenne. 

Kroniki przedszkolne:
Państwowego Przedszkola nr 1, Państwowego Przedszkola nr 2, Przedszkola Miejskiego w Lubawie.