[ess_grid alias=”terapia”]

Terapia pedagogiczna to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Ukierunkowana jest ona na korygowanie i kompensowanie zaburzeń psychoruchowego rozwoju dziecka jako jednej z przyczyn niepowodzeń szkolnych.
Terapię pedagogiczną na terenie naszego przedszkola prowadzimy w formie indywidualnej. Liczba uczestników zajęć wynosi od 2 do 5 dzieci. Staramy się stworzyć dzieciom z utrudnieniami rozwojowymi możliwość wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego na miarę ich możliwości. Bawiąc się z dziećmi szczególną uwagę zwracamy na usprawnianie funkcji słuchowych, wzrokowych, ruchowych i ich właściwej koordynacji. Bardzo często prowadzimy rozmowy indywidualne z dziećmi, organizujemy zabawy i gry dydaktyczne,  oraz aktywność plastyczną. Stymulujemy i wspieramy, inicjujemy rozwój potrzeb i oczekiwań dzieci związanych z poznawaniem świata, potrzebą aktywności.

Podczas pracy z dzieckiem stosujemy metody wspierające i stymulujące naturalny rozwój dziecka oraz angażujące wiele zmysłów: słuch, wzrok, dotyk. Są to m.in. metody:

 • elementy Metody Dobrego Startu wg M.Bogdanowicz
 • elementy Kinezjologii Edukacyjnej G. Dennisona
 • muzykoterapia
 • bajkoterapia
 • wybrane techniki relaksacyjne
 • ćwiczenia grafomotoryczne M.Bogdanowicz
 • elementy metody Pedagogiki Zabawy

Cele terapii pedagogicznej:

 • stymulowanie rozwoju dziecka ( cel nadrzędny )
 • stymulowanie i usprawnianie funkcji psycho – motorycznych
 • wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach
 • eliminowanie niepowodzeń dydaktycznych
 • eliminowanie niepowodzeń w społecznym i emocjonalnym funkcjonowaniu

Oto kilka przykładów ćwiczeń percepcji wzrokowej na materiale obrazkowym:

 • różnicowanie figur geometrycznych po względem kształtu, koloru, grubości, wielkości
 • dobieranie par jednakowych figur geometrycznych
 • rozpoznawanie zmian ilościowych i jakościowych zabawa ,,Co się zmieniło”
 • zapamiętywanie elementów eksponowanego obrazka
 • układanie figur geometrycznych z części
 • układanie obrazków i kompozycji z figur geometrycznych według wzoru i z pamięci
 • rysowanie kompozycji za pomocą szablonów
 • rysowanie, odtwarzanie  kompozycji geometrycznych według wzoru
 • układanki obrazkowe
 • loteryjki i domina obrazkowe
 • układanie obrazków z części
 • dobieranie części obrazka do całości
 • dobieranie zbiorów liczbowych w tym samym układzie (domina)
 • wyszukiwanie podobieństw i różnic między obrazkami
 • rozpoznawanie i nazywanie przedmiotów na obrazkach
 • podział przedmiotów na grupy np. rośliny, zwierzęta, owoce itp.
 • zapamiętywanie i opowiadanie treści obrazka
 • zapamiętywanie kolejności eksponowanych przedmiotów
 • rysowanie z pamięci zapamiętanych wzorów
 • historyjki obrazkowe – porządkowanie obrazków w kolejności

Oto kilka ćwiczeń usprawniających percepcję słuchową:

 • rozpoznawanie odgłosów zwierząt
 • rozpoznawania przedmiotów na podstawie dźwięków (pęk kluczy, garnek, klocki drewniane, szklanka, folia itp.)
 • rozpoznawanie osób na podstawie barwy głosu
 • dobieranie w pary przedmiotów o jednakowym brzmieniu – np. puszki słuchowe
 • rozróżnianie tempa w połączeniu z zabawą ruchową – szybko – bieg, wolno – marsz
 • tworzenie wyrazów na tę samą sylabę
 • segregowanie obrazków wg kryteriów: głoski na początku i na końcu, liczby sylab w słowach
 • układanie rymowanek, dobieranie słów rymujących się

Oto kilka ćwiczeń usprawniających sprawność manualną:

 • naśladowanie ruchów
 • ćwiczenie palców-uderzanie jednym, dwoma, wszystkimi palcami w określonym rytmie, lekko lub mocno, naśladowanie spadającego deszczu
 • rysowanie, malowanie na dużych arkuszach papieru
 • lepienie z plasteliny, masy solnej, gliny, ugniatanie kulek z papieru
 • budowanie z drobnych klocków np. lego, sortowanie klocków
 • rozpoznawanie przedmiotów za pomocą dotyku
 • cięcie nożyczkami po śladach(uprzednio narysowanych kształtów)
 • kolorowanie obrazków
 • obrysowywanie szablonów
 • nawlekanie koralików, przewlekanie tasiemki przez otworki w tekturce
 • rysowanie szlaczków po śladzie i samodzielnie
 • łączenie punktów tworzących określony przedmiot np. drzewo, domek
 • tworzenie obrazków z wydzieranek
 • naśladowanie gry na instrumencie
 • nawijanie wełny na motek

tworzenie kompozycji na materiałach sypkich (piasek, kasza, mąka)

Opracowała: Dorota Żmudzińska

ab x

Grażyna Boczek

 • nauczyciel wychowania przedszkolnego
 • terapeuta pedagogiczny
 • oligofrenopedagog
a Copy

Małgorzata Nowak

 • nauczyciel wychowania przedszkolnego
 • terapeuta pedagogiczny