• PROCEDURA DOTYCZĄCA ZDROWYCH I BEZPIECZNYCH WARUNKÓW PRZEBYWANIA DZIECI W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM W LUBAWIE
  • RAPORT EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ
  • PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW
  • ANEKS DO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO DZIELNY PRZEDSZKOLAK
  • PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZOLNEGO
  • GOTOWOŚĆ SZKOLNA – prezentacja multimedialna
  • STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W LUBAWIE