• REGULAMIN REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W LUBAWIE
  • KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2013/2016
  • PROCEDURA DOTYCZĄCA ZDROWYCH I BEZPIECZNYCH WARUNKÓW PRZEBYWANIA DZIECI W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM W LUBAWIE
  • RAPORT EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ
  • PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW
  • ANEKS DO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO DZIELNY PRZEDSZKOLAK
  • PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
  • GOTOWOŚĆ SZKOLNA – prezentacja multimedialna