Zajęcia z języka angielskiego odbywają się na zasadzie zabawy oraz innych aktywnych form pracy ( np. zabawy ruchowe, taniec, śpiew, odgrywanie ról, malowanie, rysowanie). W trakcie zajęć dzieci działają na różnych polach: plastycznym, muzycznym, konstrukcyjnym. Tematy poruszane na zajęciach dotyczą otoczenia dziecka, ich zainteresowań oraz nawiązują do jego najbliższych problemów. Zajęcia mają na celu oswojenie dzieci z językiem angielskim oraz zachęcanie ich do powtarzania słów, zwrotów, prostych wierszyków, odgrywania prostych scenek komunikacyjnych.

Raszkowska Ewa

  • nauczyciel języka angielskiego
  • nauczyciel wychowania przedszkolnego

Brdękiewicz Larysa

  • nauczyciel wychowania przedszkolnego
  • nauczyciel języka angielskiego
  • nauczyciel języka niemieckiego

Pliki audio do pracy w domu

1. “Head and shoulders” New Bingo! – Wydawnictwo Szkolne PWN

 

2. “Number song” English Adventure Starter – PEARSON

 

3. “Sing and do” Welcome Kids – Express Publishing

 

4. “If you happy” SUPERWORLD – MACMILLAN POLSKA