“Słoniki”- “English corner” – styczeń.

W styczniu „Słoniki” utrwalały nazwy zabawek, które otrzymały od Mikołaja i określały ich położenie, używając przyimków miejsca „in”, „ on” , „under”. Dzieci utrwalały także nazwy liczebników podczas zabawy z zegarami. Poszerzały zakres leksykalny o nazwy produktów żywnościowych, głównie warzyw i owoców poprzez udział w zabawach poznawczych, komunikacyjnych, grach, zabawach ruchowych, muzycznych, rytmicznych, słuchowych, manipulacyjnych z wykorzystaniem wyprawki, twórczych. Przygotowywały pizzę i opisywały swoje ulubione składniki. Rozwijały sprawność komunikacyjną podczas zabawy „Zakupy” poprzez próby zadawania pytań „Can I help you? i udzielania odpowiedzi stosując konstrukcję: „I’d like some… (cheese)” . Rozwijały sprawność rozumienia ze słuchu poprzez słuchanie historyjki i oglądanie komiksu ilustrującego jej treść. Odpowiadały na proste pytania związane z treścią historyjki, odgrywały treść historyjki za pomocą kukiełek. Wykonywały piosenki pt. „The Food Flash”, „Let’s Make a Pizza”, „Shopping for Food”. Utrwalały nazwy wybranych czasowników. W związku z obchodami Dnia Babci i Dziadka ilustrowały piosenkę pt. „Hurray for Grandma”.

Zapraszam do galerii Ewa Raszkowska

Przejdź do treści