Świeży śnieg to ogromna radość dla wszystkich dzieci. Lwiątka poznały właściwości śniegu, lepiły rzeźby śniegowe, rzucały się śnieżkami, robiły „orzełki”, „aniołki”. Zima jest piękna.