“Słoniki” – “English corner” – kwiecień.

„Słoniki” w kwietniu poznały nazwy czynności związane z pracą w ogrodzie: „digging holes”, „planting seeds”, „watering seeds”, „picking flowers”, odczytywały globalnie nazwy czasowników. Dzieci poznały słownictwo potrzebne do opisywania procesu wzrostu rośliny od nasiona do kwiatu oraz poznały etapy rozwoju motyla. Uczestniczyły w tematycznej zabawie plastycznej pt. „Make your garden”. Odgrywały i ilustrowały gestami wyliczankę pt. „The garden flash” i wiersz pt. „ I grow, grow, grow!”. Utrwalały słownictwo związane z rodziną, np. „mummy”, „daddy”, „grandma”, „grandpa” oraz konstrukcję stosowaną przy ofiarowaniu pomocy „Can I help?”. Poznały treść historyjki pt. „The tortoise and the Hare” . „Słoniki” odkrywały także wybrany zakres leksykalny w związku z dniami: „Prima aprilis”, „Dzień Ziemi” i Świętami Wielkanocnymi.

Zapraszam do galerii Ewa Raszkowska

Przejdź do treści