“Lwiątka” – “English corner” październik 2020

„Lwiątka” na zajęciach z języka angielskiego w październiku brały udział w zabawach rytmicznych, muzycznych, ruchowych i manipulacyjnych. Rozróżniały i nazywały na obrazkach wybrane warzywa: carrots, corn, peas, beetroots i owoce. Układały „owocowe puzzle”, „stworki”. Wskazywały i nazywały po zapachu wybrane artykuły spożywcze podczas zabawy aktywizującej zmysł węchu. Poszerzały zakres leksykalny o znajomość słownictwa związanego z przygotowaniem i jedzeniem posiłków, np. pot, rainbow soup na podstawie piosenki „My Rainbow Soup” oraz kart pracy. Osłuchiwały się ze słownictwem podczas zabawy rytmicznej „The Vegetable Flash!”, na podstawie rapu „I Am Hungry!”, historyjki „Story 2”.  Dzieci także utrwalały nazwy kolorów i liczebniki. Zapraszam do galerii Ewa Raszkowska

Przejdź do treści