“Lwiątka” – “English corner” listopad 2020

„Lwiątka” w listopadzie poszerzały zakres leksykalny o znajomość słownictwa związanego z pogodą na podstawie nagrania „The Weather Flash!” – warm, cold, windy, stormy, snowing. Osłuchiwały się z nowymi konstrukcjami językowymi, np. “go away, come to us another day” na podstawie piosenki “Rain, Rain Go Away”. Poznały nazwy czynności w oparciu o piosenkę pt. „Weather Acion Song”. Rozwijały sprawność rozumienia ze słuchu poprzez słuchanie piosenki „I’m Flying” i historyjki „Story 3”. Ponadto dzieci utrwalały nazwy kolorów podczas zabawy manipulacyjnej z serią dinozaurów, oraz z okazji zbliżającego się Święta Pluszowego Misia oglądały bajkę pt. „Three Bears” i śpiewały piosenkę pt. „Teddy Bear”. Utrwalały poznane rymowanki i piosenki, przygotowały się do udziału w konkursie z języka angielskiego „We love English” podczas którego zaśpiewały piosenkę pt. “Hello!” zajmując II miejsce. Jeszcze raz przesyłam gratulacje i zapraszam do galerii Ewa Raszkowska

Przejdź do treści