“Góra Grosza”

Przedszkole Miejskie w Lubawie każdego roku bierze udział w akcji „GÓRA GROSZA”. Celem zbiórki jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących W akcję zaangażowali się również rodzice, którym bardzo dziękujemy.