Tygryski rozpoznają zagrożenia świata zwierząt

Dzieci w grupie Tygryski za pomocą prezentacji multimedialnej nauczyły się rozpoznawać zagrożenia świata zwierząt, aby samemu nie przyczyniać się do niszczenia fauny i flory. Dowiedziały się czym jest ochrona gatunkowa i jakie instytucje czy organizacje się tym zajmują. Wiedzą już jaka działalność człowieka negatywnie wpływa na bogactwo gatunkowe roślin i zwierząt. Dzieci poznały gatunki zwierząt zagrożone wyginięciem. Mają świadomość konieczności ochrony przyrody i wiedzą jakie formy ochrony przyrody występują w Polsce. Dbajmy o przyrodę!