BEZPIECZNE FERIE W PRZEDSZKOLU I POZA NIM

Grupy Kangurki, Żółwiki, Reniferki, Wiewiórki, Motylki i Słowiki wzięły dziś udział w pogadance nt bezpiecznego spędzania czasu wolnego podczas ferii zimowych. Dzieci obejrzały również prezentację multimedialną odnoszącą się do tematu oraz pokolorowały plansze.

Grupa dzieci siedzi przy stoliku i koloruje plansze nt bezpiecznego spędzania czasu wolnego w ferie zimowe.

Troje dzieci koloruje plansze dotyczące bezpiecznego spędzania czasu podczas ferii.

Grupa dzieci prezentuje pokolorowane własnoręcznie plansze.

Przejdź do treści