Bezpieczne ferie zimowe

Dzisiaj odbyły się zajęcia, których celem była edukacja dzieci jak bezpiecznie spędzić ferie zimowe. Przedszkolaki obejrzały filmik edukacyjny “Bezpieczne ferie zimowe” dzięki którym dowiedziały się o podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas wypoczynku i zabaw zimowych. Dzieci utrwaliły sobie zasady poruszania się po drodze, poza tym usłyszały przestrogi mające na celu uświadomienie zagrożeń wynikających z zabaw w miejscach niedozwolonych, takich jak zamarznięte zbiorniki wodne. Na koniec utrwaliły znajomość numerów alarmowych. A następnie wykonaliśmy pracę plastyczną “Głowy bałwanka ” z papierowych talerzyków rozwijając sprawności manualne i kreatywności dziecka.

Dzieci siedząc na dywanie trzymają plansze edukacyjne na temat bezpiecznych zabaw zimą.

Przedszkolaki wykonują pracę plastyczną nt. “Głowa bałwanka” siedząc przy stolikach.

Troje dzieci prezentuje swoją pracę plastyczną bałwanka wykonanego z papierowego talerzyka.

Troje chłopców pozują do zdjęcia ze swoimi bałwankami wykonanymi z papierowych talerzyków.

Przejdź do treści