Day: 22 listopada 2019

Zabawy dowolne w „Delfinkach”

     Zabawy dowolne, niekierowane przez dorosłego to bardzo ważny obszar aktywności w życiu każdego dziecka. W zabawie dziecko zdobywa umiejętności i doświadczenia. Rozwija się tu myślenie przyczynowo – skutkowe. Uczy się odróżniać realia od fikcji, próbując pewnych działań w