„Polska, moja Ojczyzna” – zajęcia otwarte w grupie Niedźwiadki

W czwartek, 21.11.2019 r. dzieci z grupy „Niedźwiadki” zaprosiły na zajęcia swoich rodziców. „Ojczyzna” to dobro fundamentalne, które jednoczy dzieci i dorosłych, stąd właśnie tematyka zajęć otwartych: „Polska, moja Ojczyzna”.  Wychowanie patriotyczne rozpoczyna się już od progu rodzinnego domu i towarzyszy dzieciom również w przedszkolu i w codziennym życiu. Ważne jest kultywowanie szacunku do Ojczyzny i symboli narodowych, w związku z tym dzieci zaprezentowały swoim rodzicom piosenki patriotyczne. Wykazały się znajomością symboli narodowych i pojęć związanych z Polską poprzez odgadywanie zagadek, czytanie globalne i rozpoznawanie graficznego obrazu cyfr 1-6. Na zakończenie dzieci wspólnie z rodzicami wykonały pracę plastyczną „Godło Polski”.

Przejdź do treści