Day: 6 listopada 2019

Kreatywne Portrety Delfinków

Delfinki wykonały dzisiaj własne portrety, utrwaliliśmy sobie cechy charakterystyczne naszego wyglądu podczas zabawy z lusterkami. Następnie dzieci rozwijały kreatywność poprzez działalność plastyczną – dobór odpowiednich kolorów, prawidłowe posługiwanie się klejem oraz ozdabi