Author: Janina Chmielewska

Kreatywne Niedźwiadki

Bohaterem zajęć w grupie Niedźwiadki stał się bałwanek, który najpierw posłużył do ćwiczeń umiejętności związanych z liczebnikami, orientacją przestrzenną i przeliczaniem, a następnie był tematem pracy plastyczno-technicznej. Zadaniem dzieci było na wyciętej formie materiału u