Podziękowanie

Szanowni rodzice, nauczyciele i dzieci! Miło nam przekazać podziękowanie od Towarzystwa Nasz Dom – za ofiarność podczas 18 edycji Góry Grosza. Tegoroczna Akcja po raz kolejny potwierdziła, że możemy liczyć na bezinteresowną chęć pomocy drugim – dzieciom i młodzieży, które z róż