Podziękowanie

Szanowni rodzice, nauczyciele i dzieci!
Miło nam przekazać podziękowanie od Towarzystwa Nasz Dom – za ofiarność podczas 18 edycji Góry Grosza. Tegoroczna Akcja po raz kolejny potwierdziła, że możemy liczyć na bezinteresowną chęć pomocy drugim – dzieciom i młodzieży, które z różnych przyczyn nie wychowują się w swoich rodzinach biologicznych.
W tegorocznej zbiórce wzięło udział ok. 10 tysięcy szkół i przedszkoli. Zebrano 350 ton monet – są one nadal przeliczane. W połowie maja była to kwota 2 414 405,24 złotych.
Jeszcze raz dziękujemy rodzicom i dzieciom za zaangażowanie w Akcję „Góra Grosza” w naszym przedszkolu.