“Żyrafkowy” angielski

“Żyrafki” chętnie uczestniczą na zajęciach języka angielskiego. Dzieci zapoznawały się ze słownictwem związanym z przedmiotami szkolnymi.