„Reniferki” zapoznawały się z przedmiotami szkolnymi przy pomocy tablicy multimedialnej.