Angielski na tablicy multimedialnej

“Reniferki” zapoznawały się z przedmiotami szkolnymi przy pomocy tablicy multimedialnej.