Zajęcia sportowe

Prowadząca zajęcia mgr Natalia Boczek-Wojtowicz z CSW Champion, podczas treningów uświadamia dzieciom, że nie tylko rozwijają ogólną sprawność fizyczną, ale istotnym elementem  jest rozwój cech psychicznych: radzenie sobie ze zdenerwowaniem oraz pozytywne podejście do podejmowanych wyzwań.