“Strych z zabawkami”

Do naszego przedszkola zawitała  grupa artystów z Teatru Form Niezależnych z Olsztyna Korzunowicz, którzy zaprezentowali nam spektakl lalkowy z elementami Teatru Cieni pt. “Strych z zabawkami”. Artyści przedstawili nam historię starych i zniszczonych zabawek, mieszkających na strychu wujka Bajbobodurskiego, które są zapomniane i smutne. Niektóre bez łapki, czasem bez uszka, a czasem zbyt stare i zastąpione przez nowsze modele. Spektakl uświadamia dzieciom, że nie należy oceniać innych po wyglądzie, uczy tolerancji i szacunku.

Przejdź do treści