Sport to zdrowie

n
n

Dziewczynka i chłopiec rzucają piłką do celu.

n

Chłopiec turla piłkę między pachołkami

n

Dziewczynka przechodzi przez tunel

n

Chłopiec zjeżdża po zjeżdżalni

n

Chłopiec przeskakuje przez obręcze

n

Grupa dzieci robi rozgrzewkę przez ćwiczeniami

n

Grupka w kole wykonują ćwiczenia

Dzisiaj dzieci z grup: Kangurki, Żółwiki, Reniferki, Delfinki, Wróbelki i Niedźwiadki brały udział w zabawach i zawodach sportowych. Po rozgrzewce, w której dzieci naśladowały różne zwierzęta, nastąpiły konkurencje sportowe. Najpierw przedszkolaki pokonywały tor przeszkód, a następnie rywalizowały w parach z wykorzystaniem różnych sprzętów. Dzieci bardzo chętnie brały udział w ćwiczeniach, ponieważ wiedzą, że SPORT TO ZDROWIE.

Przejdź do treści