REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

W Przedszkolu Miejskim w Lubawie odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego. Po terminie pierwszej rekrutacji wpłynęły 4 wnioski o przyjęcie do przedszkola dzieci, które mają prawo do edukacji przedszkolnej.

Decyzją komisji przyjęto dwoje dzieci z rocznika 2011 i dwoje z rocznika 2012 z zastrzeżeniem, że przyjęte dzieci dołączą do grupy popołudniowej.

  1. Bieńkowski Kacper 2011r.
  2. Kopański Miłosz 2011r.
  3. Kopańska Olena 2012r.
  4. Ochenkowska Lena Zofia 2012 r.

Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Lubawie informuje, że brak miejsc wolnych uniemożliwia przyjęcie nowych dzieci do naszej placówki.   W przypadku pojawienia się miejsca wolnego w pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski złożone przez rodziców, którzy odwołali się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej i znajdują się na liście dzieci oczekujących.

W terminie od 20.06 – 22.06.2016r. rodzice potwierdzają przyjęcie dziecka do przedszkola.

W dniu 27.06.2016r. Komisja Rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listę dzieci przyjętych i nie przyjętych z podziałem na grupy.

Przypominamy, że uruchomiony zostanie Żłobek w budynku Przedszkola Miejskiego. Przewidziano 32 miejsca dla najmłodszych dzieci.  Przedział wiekowy, w jakim powinno mieścić się dziecko to od 20 tygodnia życia do ukończenia 3 lat. Żłobek będzie funkcjonował w dni powszednie: od poniedziałku do piątku. O możliwości zapisu dziecka do żłobka będziemy informować Państwa telefonicznie oraz poprzez stronę internetowej przedszkola .

 

Przejdź do treści