Regulamin konkursu ,,Wiem co jem”

Regulamin konkursu dla rodziców i dzieci pt. „Wiem, co jem”

Konkurs organizowany jest w Przedszkolu Miejskim w Lubawie.
Temat: „Wiem, co jem”.
Cele konkursu:
pogłębianie wiedzy nt. zdrowego żywienia;
uświadamianie konieczności zdrowego odżywiania się;
kształtowanie postaw prozdrowotnych
Uczestnicy konkursu: dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych oraz ich rodzice.
Zadaniem konkursowym jest opracowanie zdrowego, przedszkolnego jednodniowego jadłospisu. W jadłospisie powinny znaleźć się 3 posiłki: śniadanie, obiad i podwieczorek z uwzględnieniem warunków i możliwości przedszkolnych.
Jury konkursowe (dyrektor przedszkola, diabetolog, kucharka,) wyłoni 3 zwycięzców do dnia 02.06.2016r.
Zwycięskie jadłospisy zostaną zrealizowane w przedszkolu i wraz z innymi zgłoszonymi do konkursu jadłospisami stworzą przedszkolną książkę kucharską.
Udział w konkursie oznacza zgodę na umieszczanie jadłospisu do publicznej wiadomości (w przedszkolu, na stronie www).
Konkursowy jadłospis powinien zmieścić się na jednej kartce papieru, format A4.
Jadłospis należy zostawiać u wychowawcy grupy do dn. 30.05.2016r.
Jury oceni jadłospisy biorąc pod uwagę: zgodność z piramidą żywienia, zgodność z obecnymi wytycznymi co do szkół i przedszkoli, różnorodność dań i realną możliwość przygotowania proponowanych potraw w warunkach przedszkolnych.