Każdy dzień w przedszkolu jest inny

Masa solna Papużki

Papużki w dniu dzisiejszym zajmowały się masą solną. Długo były zajęte wałkowaniem, przecinaniem i rozgniataniem masy, a także odciskaniem w niej wzorów specjalnymi zabawkami do tego. Zabawy z masą solną rozwijają także spostrzegawczość i wyobraźnię dziecka.

Kangurki podczas zabawy

Zabawa jest podstawowym narzędziem pracy z dziećmi. Pomaga w lepszym poznaniu samego siebie i zrozumieniu świata. Zabawy przyczyniają się do wzbogacenia mowy, przyzwyczajają do działań w zespole oraz uczą kontrolować swoje zachowanie.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

14 październik w przedszkolu to nie tylko Dzień Nauczyciela, to święto wszystkich tych, którzy oddają całe swoje serce, aby dzieciom w przedszkolu było naprawdę dobrze i bezpiecznie. Świętuje więc cały personel Przedszkola Miejskiego w Lubawie. W tym roku grupa „Żółwiki” zaprezen

Dzień Dziewczynek w Słonikach

Międzynarodowy Dzień Dziewczynek to święto obchodzone 11 października, a ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Właśnie w naszej grupie postanowiliśmy je obchodzić. Chłopcy przygotowali dla koleżanek laurki i serię pytań, na które dziewczynki musiały udzielić odpowiedzi. Po zło

A rainbow. Tęcza.

  „Papużki” wkroczyły w świat przedmiotów szkolnych. Zapoznały się z następującymi słowami: a backpack – plecak,  a book- książka, stickers – naklejki, crayons – kredki. Utrwaliliśmy kolory tęczy, zapoznając się z piosenką tematyczną „A rainbow song’.  Świetną