„Pingwinki” – English corner” (styczeń)

W styczniu „Pingwinki” na zajęciach języka angielskiego rozróżniały na obrazkach zwierzęta i nazwy rzeczy związanych ze szkołą (book, pencil case, notebook, schoolbag, crayon, shapener, rubber, pencil, paints, brush, desk, chair, paper). Przyniosły do przedszkola nawet własne plecaki i podczas zabawy teatralnej używały wyrażeń: „I’ve got.”, „I have’t got…”. Śpiewały piosenki „What goes in my bag?”, „Leon’s got some yellow paint”, „What a mess!”. Ilustrowały gestem i ruchem piosenki pt. „Hurray for Grandma” i „I’m not alone”. Gitary to ich własny pomysł, efekt spostrzegawczości i kreatywności. Brawo „Pingwinki”!!!

Dzieci pamiętały także o najbliższych, o kochanych Babciach i Dziadkach. Jeszcze raz życzymy wszystkim Babciom i Dziadkom zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Zapraszam do galerii Ewa Raszkowska

Przejdź do treści