“Pingwinki” – “English corner” – listopad, grudzień.

Dzieci na zajęciach języka angielskiego w listopadzie i grudniu poznały nazwy owoców, przeliczały liczebnikami w zakresie 3. Poznały określenia związane z dniem i nocą, nazwy wybranych zabawek, tematykę dotyczącą aktualnych uroczystości i świąt. “Pingwinki” uważnie obserwują prezentowane im obrazki, bardzo chętnie podejmują krótkie zabawy ruchowe, z kostką, gry dydaktyczne, zabawy plastyczne, manipulacyjne, lubią słuchać piosenek.

Zapraszam do galerii Ewa Raszkowska

Przejdź do treści