“Papużki” – “English corner” – styczeń.

W styczniu „Papużki” nazywały zabawki i określały ich położenie, używając przyimków miejsca „in”, „ on” , „under”, rysowały. Utrwalały nazwy liczebników podczas zabawy manipulacyjnej z zegarami. Poszerzały zakres leksykalny o nazwy produktów żywnościowych, głównie warzyw i owoców. Podejmowały próby aktywnego wykorzystywania poznanego słownictwa podczas opisywania swoich ulubionych składników potrzebnych do przygotowania pizzy z wykorzystaniem wyprawki. Rozwijały sprawność komunikacyjną, zadawały pytania, np. „Can I help you? i udzielały odpowiedzi stosując konstrukcję: „I’d like some… (cheese)”. Rozwijały sprawność rozumienia ze słuchu poprzez słuchanie historyjki i oglądanie komiksu ilustrującego jej treść. Odpowiadały na proste pytania związane z treścią historyjki oraz odgrywały treść historyjki za pomocą kukiełek podczas zabawy teatralnej. Grały w gry planszowe. Wykonywały piosenki pt. „The Food Flash”, „Let’s Make a Pizza”, „Shopping for Food”. Utrwalały nazwy czasowników.

W związku z obchodami Dnia Babci i Dziadka dzieci ilustrowały gestem i ruchem piosenkę pt. „Hurray for Grandma”.

W zajęciach uczestniczyła pani praktykantka Justyna Prass. Dziękujemy pani za udział w zajęciach.

Zapraszam do galerii Ewa Raszkowska

Przejdź do treści