“Papużki” – “English corner” – luty.

W lutym „Papużki” zapoznały się ze słownictwem związanym ze zdrowiem i nazwami części ciała. Śpiewały piosenkę tematyczną pt. „Ouch!”, odgrywały treść wylicznki „The Body Flash”, rapu “It Is Healthy!”, utrwalały rymowankę “I wash my hair”. Poszerzały zakres leksykalny o nazwy czynności.

Zapraszam do galerii Ewa Raszkowska