“Kangurki” – “English corner” – maj, czerwiec.

W maju „Kangurki” poznały nazwy przyborów szkolnych. Oglądały wyposażenie własnych plecaków i piórników, odszukiwały przybory podczas manipulowania zabawką „Kwiatek”. Słuchały historyjek, np. „I’m ready for the classroom”, “My classroom”, “Emily is going to school”. Rozwijały sprawność komunikacyjną podczas ćwiczeń w mówieniu, np. podczas śpiewu piosenki „What’s in your bag?”, udzielania odpowiedzi na proste pytania nauczyciela typu: „Can I have a… book, please? z użyciem prostych konstrukcji w języku angielskim, odgrywania mini dialogu: „Show me your… pencil, please”, „I have got…a pencil” „Here you are”. Thank you”, czy wykonywania rymowanki pt. “Teacher, teacher chant”. Brały udział w zabawie ilustrującej piosenkę pt. „Hurray for Mumy!”. Grały w gry planszowe, wykonywały zadania grafomotoryczne na kartach pracy, typu: “plątaninka”. Powtarzały  materiał oraz oceniały własne postępy i własną postawę wobec języka obcego. W czerwcu utrwalały nazwy zabawek z okazji „Dnia Dziecka”. W związku z tematyką wakacyjną nazywały wybrane środki transportu. Klasyfikowały pojazdy, układały puzzle, rozróżniły przymiotniki, np. fast, slow, big, small. Słuchały piosenkę pt. „At the crossing”. Oglądały film o „Małej Syrence” i „Piotrusiu Panu”.

„Kangurki” dziękuję Wam za wspólną zabawę i życzę udanych i bezpiecznych wakacji. Zapraszam do galerii Ewa Raszkowska.

Przejdź do treści