Day: 23 kwietnia 2024

FB IMG
 W dniu 10 kwietnia grupa Słoniki 🐘 wzięła udział w zajęciach otwartych z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w Szkole Podstawowej w Lubawie. Spotkanie miało na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia oraz nabycie umiejętności
Przejdź do treści