Day: 27 stycznia 2020

Logorytmika na wesoło

Dzisiejszy dzień minął pod hasłem “Logorytmika na wesoło”. Założeniem logorytmiki jest wykorzystanie słowa lub muzyki w połączeniu z ruchem dla realizacji takich celów jak: rozwijanie koordynacji słuchowo – ruchowej; nauki odbioru poprawnego wzorca słownego, muzycznego