Day: 10 stycznia 2020

Kreatywna “SOWA” Kangurków

Blok rysunkowy, papierowe kółka, klej to materiały znane każdemu dziecku. Manipulacja papierowym kółkiem, układanie na kartce, przesuwanie w prawo, w lewo to poruszanie się w przestrzeni ograniczonej płaszczyzną kartki, doskonalenie motoryki małej, sprawności dłoni i palców. To działa

Tygryski kreatywnie

Mijają dni, miesiące, lata… Przy okazji tego bloku tematycznego dzieci utrwaliły nazwy pór roku i ich oznaki poprzez namalowanie farbami drzewa w czterech porach roku. Poza rozwijaniem sprawności manualnej malowanie farbami daje dużo radości i możliwości eksperymentowania…