Zajęcia w ” Słonikach “

Przedszkolaki zakończyły właśnie tematykę pt ” Mieszkamy w Europie “.

Dzieci podczas zajęć dowiedziały się –  z jakimi krajami sąsiaduje Polska,  na jakim kontynencie leży Polska, ile jest kontynentów na świecie,  uczyli się powitań w wybranych językach, poznawali  ciekawostki o wybranych krajach europejskich , poznali flagę , walutę i hymn Unii Europejskiej , poznali kraje członkowskie UE,  poznały flagi państw europejskich. Dzieci poznały również walutę Polski podczas zabawy matematycznej.

Przedszkolaki wykonały pracę plastyczną ;

” Flaga sąsiadów Polski ” , ” Big Ben” oraz “Flaga UE”

Było bardzo pracowicie 🙂🙃😄😉

Przejdź do treści