Zajęcia plastyczno-manualne

Na ostatnich zajęciach z panią Anią, dzieci uczęszczające na zajęcia plastyczno-manualne, wykonały rakietę kosmiczną.