Zajęcia plastyczno-manualne

Podczas zajęć z Panią Anią, dzieci wykonały zimowe obrazki.