Słoniki poznały znaczenie równań matematycznych a mianowicie poznaliśmy znak „+”, „-„, „=”. Wspólnie z kolegami i koleżankami układały proste równania i starały się je rozwiązać.