Zajęcia dodatkowe

Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Lubawie

Magdalena Pankowska

przedstawia harmonogram zajęć dodatkowych

 

Bezpłatne zajęcia w ramach podstawy programowej:

– zajęcia taneczne – 0,50h/tyg – od 01.12.2016

– zajęcia gimnastyki korekcyjnej – 0,50h/tyg – od 01.12.2016

– zajęcia rytmiczne – 0,50h/tyg – od 01.09.2016

– zajęcia języka angielskiego – 1,5h/tyg – 01.09.2016

Zajęcia płatne – deklaracje rodziców – oferta OSiR i MOK:

– zajęcia piłki nożnej – wtorek  – od 15.11.2016

– zajęcia plastyczno-manualne – wtorek – od 01.12.2016

– nauka gry na pianinie  i zajęcia metodą Orffa piątek – od 01.12.2016

        W ramach podstawy programowej, zespół specjalistów

Przedszkola Miejskiego w Lubawie

oferuje Państwu bezpłatną pomoc w zakresie:

– logopedii (4 specjalistów)

– psychologii (1 specjalista)

– oligofrenopedagogiki (2 specjalistów)

– terapii pedagogicznej (4 specjalistów)

– surdopedagogiki (1 specjalista)