Wyniki ankiety zajęć otwartych z języka angielskiego w “Lwiątkach”

WYNIKI ANKIETY OCENY PRACY NAUCZYCIELA PRZEZ RODZICÓW

Liczba osób ankietowanych – 9

 1. Czy chcieliby Państwo, aby dziecko otrzymywało do domu dodatkowe zadania z języka angielskiego?
  TAK – 55%
  NIE- 45%
 2. W jaki sposób dziecko wypowiada się o nauczycielu języka angielskiego?
  z sympatią – 89%
  nic nie mówi- 11%
 3. Jak ocenia Pan/Pani wiedzę dziecka z języka angielskiego?
  Ocena 5 – 33%
  Ocena 4 – 45%
  Ocena 3 – 11%
  Ocena 2 – 11%
 4. Jak ocenia Pan/Pani zakres informacji o umiejętnościach językowych dziecka przekazanych na podstawie diagnozy?
  – mam pełną wiedzę na temat mojego dziecka 78%
  – czuję niedosyt informacji 11%
  -nie uzyskuję istotnych informacji 11%
 5. W jaki sposób Pan/Pani ocenia relacje nauczyciela z dzieckiem?
  – oparte na zaufaniu 100%
 6. Jakie uczucia wzbudza w Panu/Pani zaproszenie do kontaktu z nauczycielem?
  zadowolenie 45%
  ciekawość 55%
 7. W jaki sposób ocenia Pan/Pani moje metody pracy?
  Ocena 6 – 33%
  Ocena 5 – 67%
 8. W jaki sposób ocenia Pan/Pani moje metody wychowawcze?
  Ocena 6 – 45%
  Ocena 5 – 45%
  Ocena 4 – 10%
 9. Czy uważa Pan/Pani ,że organizowanie zajęć otwartych z języka angielskiego dla rodziców jest dobrym pomysłem?
  TAK – 45%
  RACZEJ TAK – 55%
 10. Bardzo proszę o dokonanie krótkiej oceny spotkania oraz wyrażenie własnych uwag i oczekiwań.

 

 • Pozytywne, nauka poprzez radosną zabawę. Widać dobry kontakt nauczyciela z dziećmi i dobre wyniki nauczania.
 • Wesoła atmosfera, wesołe piosenki i zabawy. Możliwość zaprezentowania umiejętności dzieci.
 • Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. Dzieci i rodzice zaangażowani zostali w zajęcia. Zajęcia bardzo zróżnicowane – dzieci mogły zaprezentować swoje umiejętności. Dzieci mają doskonały kontakt z Panią Ewą.
 • Pozytywne

 

Przejdź do treści