Wyniki ankiety dla rodziców

Podsumowanie ankiety dla rodziców „Przedszkole w oczach rodziców”

Przekazano rodzicom 100 ankiet – zebrano 42 ankiety – prawidłowo wypełnionych  42 ankiety

Otrzymane odpowiedzi:

 1. Czy Państwa dziecko chętnie uczęszcza do przedszkola?
 • Bardzo chętnie – 62% ankietowanych
 • Chętnie – 36% ankietowanych
 • Trudno powiedzieć – 2% ankietowanych (1 osoba)
 • Niechętnie – 0%
 1. Czy są Państwo zadowoleni z następujących aspektów pracy naszego przedszkola?

Współpraca i kontakty z nauczycielami

 • Bardzo dobre – 81% ankietowanych
 • Dobre – 17% ankietowanych
 • Przeciętne – 0%

Program kształcenia i różnorodność zajęć

 • Bardzo dobry – 67% ankietowanych
 • Dobry – 36 % ankietowanych
 • Przeciętny – 0%

Obieg informacji między przedszkolem i rodzicami

 • Bardzo dobra – 81% ankietowanych
 • Dobra – 19% ankietowanych
 • Przeciętna – 0%

Poziom organizacyjny imprez i zebrań przedszkolnych

 • Bardzo dobry – 62% ankietowanych
 • Dobry – 38% ankietowanych
 • Przeciętny – 4,8% ankietowanych
 1. Jak oceniają Państwo następujące elementy funkcjonowania naszej placówki.

Atmosfera panująca w przedszkolu

 • Bardzo dobra – 60% ankietowanych
 • Dobra – 36% ankietowanych
 • Neutralna – 4,8% ankietowanych
 • Zła – 0%

Wyposażenie przedszkola i ogrodu w zabawki i sprzęty

 • Bardzo dobre – 33% ankietowanych
 • Dobre – 64% ankietowanych
 • Przeciętne – 2% (1 osoba)

Przedszkole zapewnia regularną i pełną informację o:

 • pracy opiekuńczej – tak – 100% ; nie – 0%
 • pracy wychowawczej – tak -100%; nie – 0%
 • pracy dydaktycznej   – tak – 93%; nie – 0% – brak odpowiedzi – 7%
 • żywieniu dzieci – tak – 98%; nie – 0% – brak odpowiedzi – 2%

Czy są Państwo zadowoleni z pracy:

 • psychologa – tak – 71%; nie – 2% – brak odpowiedzi – 27%
 • pedagogów specjalnych – tak – 66,7%; nie – 2% – brak odpowiedzi – 31,3%
 • logopedy                             – tak – 88%; nie – 4,8% – brak odpowiedzi – 7,2%
 • nauczycieli rytmiki            – tak – 93%; nie – 0% – brak odpowiedzi – 7%
 1. Czy Państwa zdaniem obiekt przedszkolny i jego wyposażenie gwarantuje dzieciom bezpieczny pobyt w placówce?
 • Tak – 86% ankietowanych
 • Częściowo – 14% ankietowanych
 • Nie – 0%
 1. Czy wg Państwa podczas wyjść i wycieczek z dziećmi zachowane są zasady bezpieczeństwa ?
 • Tak – 71% ankietowanych
 • Raczej tak – 26% ankietowanych
 • Raczej nie – 2% (1 osoba)
 • Nie – 0%

6.Czy dziecko zwraca się do nauczycieli o pomoc ?

 • Tak – 57% ankietowanych
 • Raczej tak – 40% ankietowanych
 • Raczej nie – 2% (1 osoba)
 • Nie – 0%