„Lwiątka” uczą się podstawowych pojęć i zachowań związanych z ochroną środowiska i rozwijają swoją kreatywność. Tworzą z materiałów przeznaczonych do recyklingu, coś nowego o zupełnie innym zastosowaniu.

21.02.2019r. „Lwiątka” odczytywały ekologiczne hasła, np. „Ten ma rację, kto stosuje segregację”, „Nie wyrzucaj wszystkiego – można zrobić coś z niczego”, „I ze śmieci kolego zrobisz coś dobrego”, potem podjęły się segregacji odpadów podczas zabawy dydaktycznej i własnoręczne wykonały projekt torby ekologicznej malując nową techniką – na płótnie.

Zapraszam do galerii Ewa Raszkowska.