Warsztaty ekologiczne w Przedszkolu Miejskim

Dnia 10 października odbyły się warsztaty ekologiczne prowadzone przez
pracowników firmy IKEA w składzie: p. Jarosław Wiśniewski, p. Izabela
Kremska, p. Monika Krajnik, p. Tomasz Awsiukiewicz. Wspaniale
przygotowana prezentacja multimedialna nt. segregacji śmieci oraz
sposobów oszczędzania wody zainteresowała przedszkolaków, którzy
aktywnie odpowiadali na zadawane pytania związane z tematem.
Prezentacja zakończyła się konkursem, w którym dzieci wykazały się
zdobytą wiedzą oraz otrzymały słodkie upominki i zabawki dla
poszczególnych grup.