Wicedyrektor, Nauczyciel dyplomowany lubi pracę z dziećmi, podróże, książki, dobry film, muzykę, sport.