Dyrektor, nauczyciel dyplomowany lubi pracować z dziećmi i młodzieżą, czytać książki, gotować.